Hoe ontstaat parkinson?

In de meeste gevallen is de oorzaak van het ontstaan van de ziekte van parkinson onbekend. Een beter begrip van het ontstaan van factoren die tot parkinson leiden is van wezenlijk belang voor het streven naar preventieve en therapeutische en wellicht op termijn curatieve behandelingsopties.

Oorzaken van de ziekte van parkinson

Na een diagnose van parkinson vragen mensen vaak “Waarom? (waarom treft dit mij en waarom heb  ik dit niet kunnen voorkomen.” Bij de meeste mensen is de oorzaak van parkinson onbekend (“idiopathisch”). Onderzoekers zijn steeds meer van mening dat parkinson wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren. Als er een continuüm zou bestaan, met genetische oorzaken aan de ene kant en omgevingsoorzaken aan de andere kant, zouden mensen met parkinson op veel verschillende plaatsen vallen. Sommige gevallen van parkinson zijn mogelijk meer het gevolg van genetica en andere worden vooral veroorzaakt door omgevingsfactoren. Veroudering speelt ook een substantiële rol.

Wetenschappers werken er hard aan om de triggers en de opeenvolging  van cellulaire veranderingen die tot parkinson leiden te begrijpen. Meer weten over de oorzaak kan onderzoekers helpen bij het ontwikkelen van behandelingen om de ziekte te stoppen of zelfs te voorkomen.

Genetica

Onderzoekers schatten dat ongeveer 30 procent van het risico op parkinson wordt verklaard door genetica. Minder dan 10 procent van dit risico wordt verklaard door bekende genetische verbanden, wat suggereert dat er nog meer parkinson-genen moeten worden ontdekt.

In de afgelopen 10 jaar hebben onderzoekers een handvol parkinson-genen geïdentificeerd , waar genetische mutaties het risico op parkinson enorm vergroten. Omdat niet iedereen die deze genetische mutaties draagt ​​parkinson krijgt, moeten andere factoren ook een rol spelen.


Omgevingsfactoren

Omgevingsfactoren zijn ook geassocieerd met een verhoogde kans op het ontwikkelen van parkinson. Deze omvatten hoofd- en voetletsel en blootstelling aan giftige stoffen zoals zware metalen, pesticiden, pcb’s en organische oplosmiddelen.

Wordt u dagelijks blootgesteld aan pesticiden? Dan betekent dat nog niet dat u de ziekte van Parkinson gaat krijgen. Parkinson is een complexe ziekte die zich in de loop van jaren ontwikkelt en de ziekte manifesteert zich door een interactie van genetische en omgevingsfactoren. Sommige mensen zijn kwetsbaarder voor blootstelling aan pesticiden dan anderen.

Wel is het boven elke wetenschappelijke twijfel verheven dat we – door het gebruik van pesticiden – de kans vergroten dat mensen een neurodegeneratieve ziekte zoals parkinson krijgen. Uit een review naar studies over mensen die beroepsmatig (lees langdurig en in relatief hoge concentraties) worden blootgesteld aan pesticiden blijkt dat die hogere kans minimaal 50% is. Blootstelling aan pesticiden verklaart ook dat parkinson meer voorkomt op platte land. Ook blootstelling aan oplosmiddelen wordt regelmatig genoemd als trigger.

Algemeen bekend is dat stress leidt tot verergering van de symptomen van parkinson. Stress lijkt echter ook een rol spelen bij het ontstaan van parkinson.

Begin jaren tachtig krees een groep heroïnegebruikers in Californië een vorm van Parkinson nadat ze drugs hadden gebruikt die besmet waren met een toxine dat MPTP wordt genoemd. MPTP wordt nu regelmatig gebruikt om parkinson te induceren bij proefdieren. Is dat dan echt parkinson of lijkt het erop?

Verschillende onderzoeken hebben roken en de consumptie van cafeïne in verband gebracht met een lager percentage van de ziekte van Parkinson. Roken is natuurlijk niet aan te bevelen om Parkinson te voorkomen toch kan het begrijpen van de werking van deze verbindingen het onderzoek naar de mechanismen en de behandeling van de ziekte helpen sturen.

Veroudering

Leeftijd is de grootste risicofactor voor de ziekte van parkinson. Vanwege een vergrijzende bevolking voorspellen onderzoekers dat het aantal mensen met parkinson tegen 2040 verdubbeld zal zijn. Wetenschappers denken dat onze cellen vatbaarder zijn voor schade naarmate ze ouder worden. Bovendien kan de expressie van onze genen in de loop van de tijd veranderen, wat een reeks cellulaire gebeurtenissen kan veroorzaken die leiden tot de ziekte van parkinson. Ook de denaturalisatie van   alphasuccleine (een eiwit) valt onder veroudering. Een combinatie van factoren de genen, omgeving en veroudering werken samen om ziekten te veroorzaken. Niet iedereen met een genetische mutatie die verband houdt met parkinson, zal de ziekte ontwikkelen. Evenzo zal niet iedereen die wordt blootgesteld aan een bestrijdingsmiddel parkinson ontwikkelen. Wetenschappers kijken ook naar de biologische veranderingen (bijvoorbeeld ontsteking en cellulaire stress). Verder lijkt oxidatieve stress (radicaal-reacties).een rol te spelen. Een beter begrip van de oorzaken van parkinson kan leiden tot behandelingen die de ziekte vertragen, stoppen of zelfs voorkomen.

Verder zijn er steeds meer aanwijzingen dat onze darmen een substantiele rol spelen bij het ontwikkelen van parkinson. Hierbij speelt de nervus vagus een rol in het overbrengen van parkinson naar de hersenen. Het feit dat er een verband ligt tussen een verwijderde blinde darm en het niet krijgen van parkinson is een van deze aanwijzingen. Wat ikzelf opmerkelijk vind en waar ik nog niet veel over heb gelezen is dat een slecht functionerende nervus vagus een reeks aan parkinsonachtige klachten  veroorzaakt.

Het feit dat de darm een rol speelt brengt ook voeding in steeds nadrukkelijker in beeld.  Zo lijkt het mediterrane dieet, dat per land en regio verschilt, het risico op het ontwikkelen van parkinson te verminderen. Het mediterrane dieet bevat over het algemeen veel groenten, fruit, granen, gezonde vetten en vis, en bevat meestal weinig vlees en zuivel. Zo’n dieet is rijk aan voedingsstoffen en antioxidanten. Een verhoogd risico op parkinson zit in het nuttigen van melk(producten), waarschijnlijk als gevolg van de aanwezigheid van pesticiden in melk.

Een evenwichtig dieet biedt normaalgesproken alle noodzakelijke voedingsstoffen. Vitamine D en vitamine C zijn echter een aandachtspunt. “Veel mensen lopen, zeker als ze ouder worden en vooral als vrouw, het risico om een ​​vitamine D-tekort te krijgen. Er zijn fascinerende anekdotische meldingen van mensen die vitamine D gebruiken en verbeterde motorische symptomen ervaren. ”

Vitamine C-supplementen kunnen blaasontstekingen bij mensen met parkinson helpen voorkomen door de urine te verzuren. ‘Blaasontstekingen kunnen een cascade veroorzaken die leidt tot verergering van de symptomen van Parkinson. Darmproblemen komen vaak voor bij Parkinsonpatiënten, deze kunnen worden verlicht door veel water te drinken en een vezelrijk dieet te volgen. 

Mogelijk helpend en nog niet voldoende onderzocht is intermitterend vasten. Dit zou een beschermende en of remmende werking op parkinson kunnen hebben (Parkinson magazine mei 2020)

Eén artikel waar ik veel in zie, is een artikel in cellpressreviews van Michaella Johnson et all waarin wordt gesteld dat er 3 factoren nodig zijn om parkinson te ontwikkelen een trigger (trekker, starter), een facilitator () en een aggravator (verergert proces). Eigenlijk vergelijkbaar met brand. Daarvoor heb je brandstof en zuurstof nodig en de temperatuur moet hoog genoeg zijn. Dit verklaart voor mij dat er geen mens (met parkinson) hetzelfde is qua symptomen.

Wat kan je hier nu mee? Laat blinde darm verwijderen, start met roken. Uh nee toch liever niet. Een extra kopje koffie kan geen kwaad. Stress vermijden is altijd goed, ook voor parkinson. Gebruik geen pesticiden en vermijd plaatsen waar ze worden toegepast. kijk uit met organische oplosmiddelen en zware metalen.

NB ik heb moluculaire toxilogie als bijvak gedaan en toen (1988) werd al onderzoek gedaan naar de toxiciteit van catecholamines (adrenaline dopamine)


 

Comments are closed.