Begeleiding DBS kan beter

Zoals elders te lezen is, heb ik sinds januari 2018 een dbs. En dat heeft me veel opgeleverd:

  • De overbeweeglijkheid is grotendeels weg
  • Ik praat weer als vanouds (heldere stem)
  • Ik ben veel (pro)actiever en energieker

Die laatste had ik niet verwacht en is echt een bonus. Als ik ere over nadenk is het niet gek. Ik ben in vrij korte tijd als gevolg van de overbeweeglijkheid ruim 20 kg afgevallen. Dat kost dus veel energie. Energie die ik  nu anders kan gebruiken.

Wat ik ook heb gemerkt is dat de aandacht van de zorg heel erg uitgaat naar de operatie zelf en ik durf wel te zeggen onvoldoende naar het neerzetten van verwachtingen. Veel mensen die een dbs hebben hebben een lange periode van het steeds weer bijstellen van verwachtingen achter de rug, als dan het instellen van  de dbs 1,5 jaar i n plaats van 6 maanden is valt dat zwaar. Zoals bekend coach ik regelmatig mensen en het omgaan met verwachtingen – wat staat mij allemaal te gebeuren- hebben mensen met parkinson tot een ware kunst verheven en als dan na vaak lang wachten de hoopgevende ingreep plaats vindt is dat voor veel mensen (te) zwaar.

Er is naar mijn mening veel te winnen door juist aan het natraject van de operatie meer aandacht te besteden.

Comments are closed.