Over Dwarsligger

Afgelopen donderdag 25 januari is bij mij een DBS-systeem (Deep brain stimulation) geplaatst. Een ervaring die zich met niets laat vergelijken. Een ingreep die betekent dat ik weer controle heb over mijn stem en lichaam en die tot gevolg heeft dat ik overloop van energie. Kortom tijd voor nieuwe initiatieven. Vanaf nu ga ik me volledig richten op trainen en coachen van mensen met een chronische ziekte, waaronder vanzelfsprekend ook mensen met parkinson.

Met Dwarsligger zoek ik naar creatieve oplossingen met als doel mensen met een chronische ziekte en hun partners te ondersteunen bij hun zoektocht naar een leuk en zinvol leven. Hierbij staan drie begrippen centraal:

 • Eigenwijs: Nieuwe vraagstukken vragen om nieuwe oplossingen. Gezond eigenwijs helpt hierbij.
 • Verbindend: Samen werken zorgt voor verbinding. Hierdoor ontstaat als het ware vanzelf draagvlak voor verandering
 • Ondersteunend: Oplossingen zitten veelal in de persoon zelf. Dwarsligger ondersteunt bij het vinden hiervan

Ik coach en train mensen met een chronische ziekte en adviseer werkgevers over de beste begeleiding daarvan.

Over parkinson

Parkinson is een merkwaardige, chronische ziekte die zich bij iedereen anders uit. Vooral lichamelijke symptomen of vooral mentaal, een heftige tremor of juist erg stijf en zo meer. Wij hebben een klein onderzoek op facebook uitgevoerd naar de onderwerpen waarmee mensen met parkinson, hun partners en andere mantelzorgers worstelen. Het onderzoek (data-mining) is uitgevoerd door uitspraken van circa 200 mensen te inventariseren en te rubriceren. Hierbij kwamen we op 3 gebieden waarop die uitdagingen liggen: gevoelens, symptomen en de reacties uit de omgeving. In onderstaande figuur is de druk van deze drie gebieden op de kwaliteit van leven weergegeven.

driehoek gevoelens-symptomen-omgeving v2

Alle onderwerpen die we in ons onderzoek vonden (ruim 40!) zijn in te delen in één van die drie gebieden. Zou het zo kunnen zijn dat de kwaliteit van het leven van iemand met parkinson (en zijn/haar partner en/of mantelzorgers)  afhankelijk is van de vraag hoe goed hij/zij omgaat met:

 • de symptomen en beperkingen van de ziekte:
  • trillen,
  • traagheid,
  • afnemende motoriek,
  • vergeetachtigheid,
  • etc.
 • de eigen gevoelens rond (zichtbaar) ziek zijn:
  • angst,
  • verdriet,
  • boosheid,
  • frustratie,
  • schaamte,
  • etc.
 • de reacties van mensen uit de directe omgeving:
  • familie,
  • vrienden,
  • collega’s,
  • medisch personeel,
  • omstanders
  • etc.

Ik denk zeker dat dit een grote rol speelt en wat wellicht nog meer mogelijkheden biedt zijn de kwaliteiten die je hebt buiten parkinson. Dus uit de figuur (out of the box) stappen en doen wat je kan als vader, moeder, opa, oma, vriend, vrijwilliger, medewerker enzovoort.

Alle goeds,

Kees

 

Klik op mijn linkedin-profiel voor meer informatie over mij.

Geef een reactie

Your email will not be published. Name and Email fields are required.